Trwa ładowanie...
Безкоштовна психологічна допомога людям з України

Карта поляка для українських громадян. Що варто знати

Карта поляка є документом, що підтверджує приналежність до польського народу. Особа, яка її має, отримує певні права згідно з Законом про Карту поляка від 7 вересня 2007 року. Карту поляка можуть отримати лише ті особи, які не мають польського громадянства чи посвідки на постійне проживання на території Республіки Польща (карта побиту). Також її можуть отримати особи без громадянства.

Фотографія Карти полякаФотографія Карти полякаŹródło: Facebook, fot: Materiały z Facebook
d47mb2c
d47mb2c

Хто та за яких умов може отримати Карту поляка

Карту поляка може отримати особа, яка декларує свою приналежність до польського народу та відповідає таким умовам:

 • продемонструє свій зв’язок із польськістю через принаймні початкове знання польської мови, яку дана особа вважає рідною, а також знання та культивування польських традицій і звичаїв;
 • в присутності консула Республіки Польща подасть письмову декларацію про приналежність до польського народу;
 • доведе, що принаймні один із її батьків чи дідів чи двоє прадідів були польської національності чи мали польське громадянство, або надасть довідку польської чи полонійної громадської організації про активну участь у діяльності на користь польської мови та культури або польської національної меншини у даній державі, принаймні протягом останніх трьох років;
 • зробить заяву про те, що вона або її нащадки (батьки, діди, прадіди) не були репатрійовані або не репатріювались з території Республіки Польща чи Польської Народної Республіки, на підставі угод про репатріацію, укладених у 1944 р. -1957 Республікою Польща або Польською Народною Республікою з Білоруською Радянською Соціалістичною Республікою, Українською Радянською Соціалістичною Республікою, Литовською Радянською Соціалістичною Республікою та Союзом Радянських Соціалістичних Республік до однієї з держав-учасниць цих угод.
d47mb2c

Карту поляка також може отримати особа, польське походження якої було підтверджено відповідно до положень Закону від 9 листопада 2000 р. про репатріацію (Закон. вісник 2018 р., п. 609 і 1669), якщо вона продемонструє знання польської мови хоча б на початковому рівні.

Термін дії Карти поляка

Карта поляка видається на термін 10 років з моменту її отримання. Термін дії Карти поляка може бути продовжений ще на 10 років, якщо її власник подасть заяву не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення терміну дії Карти поляка. Карта поляка, видана неповнолітній особі, дійсна протягом 10 років з моменту її отримання, але не більше одного року з дня досягнення нею повноліття.

Карта поляка, яка надається особам старше 65 років, діє безстроково.

Які права та повноваження надає Карта поляка

Власники Карти поляка мають такі права:

 • звільнення від обов’язку мати дозвіл на роботу та займатися чи вести підприємницьку діяльність на тих самих умовах, що й громадяни Польщі;
 • проходити навчання, докторантуру та інші форми навчання, а також брати участь у науково-дослідних і дослідно-конструкторських роботах;
 • користування екстреною медичною допомогою;
 • 37% знижки на проїзд по Польщі в пасажирських, швидких і швидких поїздах за разовими квитками;
 • безкоштовний вхід до окремих державних музеїв Польщі;
 • допомога консула в ситуації, коли життя або безпека під загрозою, в межах його компетенції, із застосуванням і дотриманням звичаїв і міжнародного права,
 • звільнення від сплати консульського збору за: прийняття та обробку заяви на отримання національної візи з метою реалізації прав, що випливають з володіння Картою поляка; прийом та підготовка заяви про надання польського громадянства;
 • отримання грошової допомоги на часткове утримання в Польщі у разі подання заяви на постійне проживання. (Грошова допомога призначається на строк до 9 місяців);
 • пріоритет у зверненні за фінансовою допомогою, призначеною для підтримки поляків за кордоном.

Zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka lub polskiego pochodzenia

У Польщі заяву на отримання Карти поляка можна подати до воєводських управлінь (Urząd wojewódzki).

d47mb2c

До їхньої компетенції належать наступні справи:

1. прийом заяв про надання або продовження терміну дії Карти поляка;

2. винесення рішень з вищезазначених питань.

За кордоном заяви на отримання Карти поляка подаються до консульських установ.

Якщо власник Карти Поляка отримав польське громадянство або отримав дозвіл на постійне проживання на території Республіки Польща, Карта поляка, якою він володіє, втрачає силу з дня видачі документу, що підтверджує отримання польського громадянства або отримання дозволу на постійне проживання.

Marian Savchyshyn, редактор VPolshchi

d47mb2c
d47mb2c