Trwa ładowanie...
Безкоштовна психологічна допомога людям з України

Як працевлаштувати працівника з України?

Українці зарекомендували себе як працелюбний народ, вони працюють охоче і ефективно. Однак, перш ніж працевлаштувати громадянина України, роботодавець мусить дотриматися певних вимог і виконати конкретні дії, які дозволять працівникові розпочати легальну працю.

Dziewczyna w pracy Dziewczyna w pracy Źródło: Getty Images, fot: Luis Alvarez
dy0w2r4
dy0w2r4

На підставі якого трудового договору може бути працевлаштований громадянин України?

Громадянин України може бути працевлаштований на таких самих умовах, що й кожен громадянин Польщі.

На підставі трудового договору (Umowa o pracę) – в цьому випадку умови працевлаштування не можуть бути гіршими, ніж ті, котрі гарантує польське трудове законодавство. Стосується це нормальної тривалості робочого часу працівників, так само як і норм відпусток, охорони безпеки праці i оплати за виконану роботу. У випадку працевлаштування громадянина України на підставі трудового договору, роботодавець зобов’язаний сумлінно дотримуватися щодо такого працівника правил рівноправного підходу і заборони дискримінації.

На підставі цивільно-правових договорів: договору доручення (Umowa-zlecenie) і договору підряду (Umowa o dzieło). У випадку такої моделі працевлаштування роботодавець має обов’язок забезпечити працівникові з України мінімальну оплату, а також відповідну безпеку і гігієну праці.

Іноземець з України також може бути працевлаштований з метою виконання функцій в правлінні юридичної особи.

dy0w2r4

Водночас, громадянин, що перебуває на території Польщі на підставі візи або дозволу на тимчасове проживання (karta pobytu), з метою легального працевлаштування повинен отримати дозвіл на роботу (zezwolenie na pracę). Також є можливість надання громадянину України праці на основі посвідчення доручення виконання робіт (робочого запрошення).

Працевлаштування за посвідченням - можливість легалізації працівника з України

Громадянина України можна працевлаштувати на основі візи або дозволу на тимчасове проживання, з метою отримання дозволу на роботу. Така процедура уможливлює легалізацію працевлаштування у порівняно простий спосіб. Під час її здійснення немає необхідності проведення процедури «тесту ринку праці», так званої «opinii starosty», метою якого є верифікація кадрових потреб роботодавця. На підставі посвідчення працівники з України можуть влаштуватися на роботу в Польщі на термін від шести місяців без необхідності отримування окремого дозволу на працю.

Який є перебіг процедури працевлаштування за посвідченням?

 1. Рекрутування працівника з України
 2. Заповнення посвідчення доручення виконання робіт («oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy») – посвідчення заповнює роботодавець
 3. Реєстрація посвідчення в повітовому (районному) управлінні зайнятості. Під час епідемії COVID-19 реєстрація відбувається онлайн на веб-сайті www.praca.gov.pl
 4. Передача документу працівнику з України
 5. Отримання працівником візи на підставі посвідчення
 6. Підписання умови з громадянином України
 7. Початок праці

Процедура працевлаштування на основі посвідчення. Що потрібно роботодавцю?

Особисті дані працівника з України:

 1. Ім’я та прізвище
 2. Дата народження
 3. Громадянство
 4. Серія і номер документа, що посвідчує особу, дата його видання і строк дії

Дані роботодавця, котрий доручає іноземцю виконання робіт:

 1. Назва / ім’я та прізвище
 2. Номер NIP
 3. Номер REGON
 4. Адреса

Інформація щодо дорученої роботи:

 1. Назва і код професії
 2. Символ (код) PKD
 3. Дані про місце виконання праці
 4. Вид договору, що підписується с іноземцем України
 5. Період виконання праці
 6. Вимір часу праці
 7. Розмір оплати праці брутто
dy0w2r4

Щоб комплект документів були повним, необхідно також долучити до нього копії усіх сторінок дійсного документа, що посвідчує особу громадянина України або подорожнього документу, довідку про здійснення оплати за запис до реєстру посвідчень («Wpis do ewidencji oświadczeń»).

Spotkanie w pracy Getty Images
Spotkanie w pracy Źródło: Getty Images, fot: Maskot

Які вимоги необхідно сповнити, щоб Управління Зайнятості виконало відповідний запис до реєстру посвідчень?

Після подання заяви до Управління Зайнятості (в умовах епідемії COVID-19 - на веб-сторінці www.praca.gov.pl), необхідно не лише скласти комплект документів, але також виконати інші вимоги працевлаштування:

 • Працівник НЕ може бути працевлаштований на сезонних роботах в таких секторах як сільське господарство, у праці пов’язаній з готельною діяльністю і сферою гастрономічних послуг, рибальством, мисливством і лісництвом.
 • Іноземець є громадянином країни, що зазначена в «розпорядженні про виключення суб’єктів та професій»
 • Вимогою запису посвідчення до реєстру посвідчень є забезпечення оплати праці іноземця на рівні не нижчим від інших працівників, котрі працюють на подібній посаді або виконують подібну працю.
dy0w2r4

Повітове (районне) Управління Зайнятості (Powiatowy Urząd Pracy) може відмовити у записі посвідчення до реєстру. У такому випадку кожен роботодавець має право скласти апеляцію на це рішення. Апеляцію необхідно подати не пізніше ніж протягом 14 днів від отримання відмови відповідного міністра з питань праці, за посередництвом старости.

Позитивне рішення про запис посвідчення до реєстру отримано. Що далі?

В разі отримання запису посвідчення до реєстру, роботодавець має обов’язок звернення до Повітового Управління Зайнятості протягом 7 днів з метою поінформування про початок виконання праці іноземцем.

Якщо натомість працівник з України не з’являється у встановленим часі на місці праці, роботодавець так само має обов’язок поінформувати Повітове Управління Зайнятості про цей факт, не пізніше ніж 7 днів від початку праці, що вписана до посвідчення.

dy0w2r4

Зміна умов працевлаштування громадянина України. Про що треба знати?

Якщо під час дії договору роботодавець прийме рішення про зміну деяких умов працевлаштування, він зобов’язаний запросити нове посвідчення. Роботодавець звільняється від цього обов’язку лише у трьох випадках:

 1. У випадку зміни головного офісу або місця проживання, назви або юридичної форми суб’єкту працевлаштування,
 2. У випадку переходу закладу праці або його частини до іншого роботодавця,
 3. Якщо вирішить підписати з працівником трудовий договір замість цивільно-правового договору.

Tłumaczenie: Eugeniusz Bardiyer. Honorarium za tłumaczenie zostało przekazane na konto Narodowego Banku Ukrainy w celu wsparcia Sił Zbrojnych Ukrainy. / Переклад: Eugeniusz Bardiyer. Винагорода за переклад перерахована на рахунок Національного банку України на підтримку Збройних Сил України.

dy0w2r4
dy0w2r4